Afdrukken

Programma aanbod

De Brede Buurtschool krijgt haar gezicht door een breed en gevarieerd aanbod voor kinderen, jongeren en hun ouders. De geformuleerde visie en doelstellingen zijn daarbij uitgangspunt. Op basis van deze visie en doelstellingen worden door de kernpartners dag- en wijkarrangementen gemaakt.

De betrokken organisaties bieden met de z.g. dag- en wijkarrangementen een samenhangend programma van onderwijs, opvang, welzijn, zorg, sport en cultuur voor alle wijkbewoners. Het aanbod, onderscheiden naar doelgroepen, is in onderstaande figuur samengevat.

Figuur  1 Aanbod Brede Buurtschool Rivierenbuurt

Aanbod Doelgroep

Voor de doelgroep 0-4-jarigen is er dagopvang Kim Dak en peuterspeelzaal De Boskabouter. De dagopvang wordt verzorgt door Dak kindercentra en de peuterspeelzaal (VVE) door Zebra Welzijn.

 • Dagopvang 0-4 jaar (VVE)
 • Peuterspeelzaal 2,5 - 4 jaar (VVE)

0-4 jaar

Het aanbod voor 4-12-jarigen bestaat uit onderwijs, Wereldtalentenschool en opvang. De Jan van Nassauschool verzorgt het basisonderwijs, de voorschool (VVE) en Wereldtalentenschool i.s.m.  Zebra  Welzijn en Dak kindercentra. Zebra Welzijn biedt  onder andere kinderactiviteiten , naschoolse activiteiten en sport- en spelactiviteiten zoals Haags Hopje. Dak kindercentra verzorgt de voor-, tussen- en naschoolse opvang van kinderen.

 • Basisonderwijs
 • Speciaal (basis)onderwijs
 • Voorschool (VVE)
 • Voor-, tussen- en naschoolse opvang 4-13 jaar
 • Wereldtalentenschool (kunst, sport, taal, ICT en natuur en techniek/gezond)
 • Onderwijsondersteuning
 • Huiswerkbegeleiding
 • Sport- en spelactiviteiten (Haags Hopje Deltaplantsoen)

4-12 jaar

Voor de doelgroep 12-15-jarigen is er voortgezet onderwijs (onderbouw), jongerenwerk en ontmoetings- en ontspanningactiviteiten. De onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt verzorgt door een vo-school. Het jongerenwerk en de ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten worden aangeboden door Zebra Welzijn.

 • Voortgezet onderwijs (onderbouw)
 • Jongerenwerk (vraaggerichte bijeenkomsten en cursussen op het gebied van (buiten)sport, muziek, dans, creativiteit, huiswerkbegeleiding, cultuur en ontspanning)

 

12-15 jaar

Het aanbod voor de ouders in de wijk bestaat uit (opvoedings)ondersteuning, advies en cursussen. Dit aanbod wordt aangeboden door Zebra Welzijn, zorginstelling(en) en de Jan van Nassauschool.

 • Opvoedingsondersteuning
 • Consultatiebureau
 • Centrum voor Jeugd & Gezin
 • Avondcursussen voor ouders

Ouders

Aanbod Doelgroep

Voor alle buurtbewoners zijn er activiteiten op het gebied van ontmoeting en ontspanningsactiviteiten, maar ook op het gebied van zorg, ondersteuning en ontwikkeling. Dit aanbod wordt aangeboden door Zebra Welzijn, culturele- en sport instellingen, de bibliotheek en zorginstelling(en).

 • Educatief centrum voor 16-99 jaar
 • Ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten
 • Ondersteuning en emancipatie
 • I-shop
 • Gezondheidszorg
 • Sportactiviteiten
 • Cultuur/theater
 • Bibliotheek

Buurtbewoners

Het hierboven beschreven aanbod zal door de kernpartners worden verwerkt in een gezamenlijke activiteitenkalender. Hiermee kan het aanbod inzichtelijk gemaakt worden voor de wijkbewoners en wordt de verbondenheid van de kernpartners aangetoond.

pdfProgramma_aanbod_netwerk_BBS_Rivierenbuurt.pdf429.34 KB

pdfDag en wijkarrangementen BBSplus Rivierenbuurt.pdf231.7 KB

pdfPoster bredebuurtschoolplus.pdf1.4 MB

pdfFlyer bredebuurtschoolplus.pdf838.9 KB

pdf2010-06-24 Nieuwsbrief Den Haag krachtwijken nr. 76.pdf397.31 KB