Afdrukken

Visie, doelen en doelgroepen

Algemene visie

De kernpartners hebben hun visies op de Brede Buurtschool geïntegreerd tot één gezamenlijke visie. Die kern van die gezamenlijke visie hebben de kernpartners als volgt verwoord:

IMG 1671IMG 1673IMG 1674

De Brede Buurtschool is een centrum dat zichtbaar is in de wijk en waar buurtbewoners van jong tot oud samenkomen. Het is een plek waar iedereen zich geborgen en veilig voelt: een tweede thuis. Binnen de Brede Buurtschool hebben alle buurtbewoners, jong en oud, de ruimte om zich te ontwikkelen. Er worden veel verschillende activiteiten op het gebied van onderwijs, opvang, welzijn, zorg, sport en cultuur aangeboden, waarin zowel de leeromgeving als de omgeving voor vrije tijd en ontspanning eigen sferen uitstralen.  

Missie

De kernpartners hebben gezamenlijk bepaald wat de Brede Buurtschool voor de Rivierenbuurt moet betekenen. De Brede Buurtschool is:

  • een ontmoetingsplek voor jong en oud, met de kinderen als middelpunt;
  • een bruisend centrum waar kinderen leren, ontdekken en ondernemen in een eigentijdse omgeving die veel verschillende uitdagingen biedt;
  • een plek waar alle wijkbewoners terecht kunnen voor voorzieningen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, talentontwikkeling, participatie, inburgering, gezondheid, ontspanning, opvoeding en veiligheid.
Doelen

De kernpartners van de Brede Buurtschool in de Rivierenbuurt hebben hun visie vertaald in de volgende doelstellingen:

  • de Brede Buurtschool vormt het kloppend hart van de Rivierenbuurt;
  • de Brede Buurtschool is aantrekkelijk voor oude én nieuwe inwoners;
  • de Brede Buurtschool versterkt de sociale samenhang en leefbaarheid in de buurt;
  • de Brede Buurtschool vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen.

Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • de Brede Buurtschool vormt een hecht samenwerkingsverband met de basisschool als kern;
  • de Brede buurtschool werkt vanuit één gezamenlijk visie;
  • de Brede Buurtschool biedt een gevarieerd aanbod van functies/activiteiten op het gebied van onderwijs, opvang, ontwikkeling, ondersteuning en emancipatie, ontmoeting, sport en ontspanning.
Doelgroep

De Brede Buurtschool richt zich met haar aanbod op alle bewoners van de Rivierenbuurt: zowel oorspronkelijke als nieuwe bewoners, autochtoon als allochtoon, jong als oud, ongeacht culturele- of geloofsovertuigingen. De Brede Buurtschool is er voor kinderen en hun ouders, jongeren en ouderen.