Afdrukken

Wereldtalentenschool en Brede Buurtschool Plus

Wereldtalentenschool én Brede Buurtschool Plus

In de combinatie van Wereldtalentenschool en Brede Buurtschool Plus (in 2013) zijn de kansen voor kinderen om zich optimaal te ontplooien nóg groter. Alle ontwik­kelingsterreinen van kinderen komen aan bod.

Met de Wereldtalentenschool is het kind al in contact gekomen met dingen die het anders misschien niet had leren kennen, zoals kookles en muziek. Met de BBS+ halen we de samenleving nog meer de school in en brengen we de school nog meer naar de samenleving.

Met de combinatie van WTS en BBS+ kunnen we uw kind van alles voorzien wat het nodig heeft: onderwijs, opvang, (talent)ontwikkeling en ontdekken. WTS is al opgenomen in ons onderwijsprogramma. De BBS+ biedt kinderen bovendien een dagprogramma voor zolang als zij willen deelnemen, met minimale en maximale uren, maar met ruime openingstijden.

De kinderen starten altijd in hun eigen jaargroep. Daar gebeurt het welkomstritueel en kijkt de juf of meester of iedereen er is. Alle kinderen sluiten hun onderwijsdag ook af bij hun eigen juf of meester. Dit vinden wij een belangrijk pedagogisch uitgangspunt. Door integratie van de WTS-lessen met een verkorte lesduur, aangevuld met minimaal een half uur sport en bewegen per dag, ontstaat een gevarieerder onderwijsdag voor elk kind. Voorlopig eindigt de schooldag om 16.30 uur. In een volgende fase willen we een continurooster invoeren, waardoor de middagpauze korter wordt en de school om 16.00 uur uit gaat. De kinderen krijgen les van vakdocenten met een hbo-opleiding. Deze docenten vormen onderdeel van het team BBS+. De kinderen hebben een muziekmeester, een theaterjuf, een computermeester, een kunstmeester en sportdocent. Helpende handen bij intensieve lessen komen van combinatiefuncties. Die kunnen we vervullen doordat bijvoorbeeld leidsters van de naschoolse opvang overdag op school werken. De resultaten van de WTS-lessen komen niet alleen in de portfoliomap van elk kind, maar krijgen ook een plaats op het rapport